Lawin the mountainer’s Weblog


life is not perfect!!!!!!!

Posted in light moments by lawinthemountainer on October 15, 2008
Tags: , , , ,
Subject: dont worry…LIFE IS NOT PERFECT!
Message:
1. Lahat ng problema may solusyon. kung walang solusyon, wag mo nang problemahin.
2. Always remember, kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Don’t force yourself, make life easy.
3. Hindi lahat ng gwapo may girlfriend.. .ang iba sa kanila may boyfriend.
4. Don’t face your problem if your problem is your face; umiwas sa lahat ng bagay na nakakaaninag- – salamin; microwave; stainless steel na kawali, kaldero, kutsara, tinidor.
5. Di bale ng tamad, di naman pagod.
6. Praktis makes perfect but nobody’s perfect, so don’t praktis.